Politika privatnosti

Mikrokreditno društvo u svome radu obrađuje lične podatke korisnika usluga, učesnika u ugovornom odnosu na pravičan i zakonit način u mjeri i obimu neophodnom za ispunjenje svrhe za koju su podaci prikupljeni, a sve u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH.

Podaci kojim Društvo raspolaže su službena tajna i Društvo ih ne prodaje, ne iznajmljuje niti pozajmljuje trećim licima i štiti ih od neovlašćenog pristupa. Lični podaci se štite nizom organizacionih i tehničkih mjera koje je Društvo propisalo Planom bezbjednosti ličnih podataka i koje primjenjuje u svome radu.

Društvo može ustupiti lične podatke trećim licima sa kojima ima ugovoreni odnos isključivo u skladu sa Zakonom. U takvim slučajevima, Društvo će svom poslovnom partneru zabraniti korištenje vaših ličnih podataka u bilo koju svrhu osim ugovorene, te će obavezati poslovnog partnera na čuvanje povjerljivosti ličnih podatka.

Ako kao nosilac podataka sumnjate u ispravnost postupanja sa vašim ličnim podacima, zaštitu svojih prava možete potražiti kod Agencije za zaštitu ličnih podataka (više informacija na www.azlp.ba).

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti i direktno Društvu na adresu Vase Pelagića 4, Banja Luka.